Header  
 

 

ข้อดีส่งของทางเครื่องบิน
1. รวดเร็ว (ส่งถึงผู้รับใน 5 - 7 วัน หรือ 8 - 10 วัน)
2. เหมาะสำหรับสินค้าที่มีราคาสูง แตก/เสียหายง่าย ขนาดเล็ก หรือ นํ้าหนักเบา

บริการส่งของทางเครื่องบินมีให้เลือก 2 อย่าง
1. ส่งทางเครื่องบิน Long Flight (8-10 วัน) อัตรา $12.99 ต่อ กิโลกรัม
2. ส่งทางเครื่องบิน Short Flight (5-7 วัน) อัตรา $15.99 ต่อ กิโลกรัม

ส่วนประกอบการคิดค่าส่งของทางเครื่องบิน
1. ค่าส่งจากอเมริกา ไปเมืองไทย โดยคิดจากนํ้าหนัก ($12.99 ต่อ กิโลกรัม [8-10 วัน] หรือ $15.99 ต่อ กิโลกรัม [5-7 วัน])
2. ค่าส่งในเมืองไทย โดยคิดจากจำนวนลัง (หรือกล่อง)
   2.1 ค่าส่งในกรุงเทพ $5 ต่อ ลัง
   2.2 ค่าส่งต่างจังหวัด 1 - 5 กิโลกรัม $10 ต่อ ลัง
   2.3 ค่าส่งต่างจังหวัด 6 กิโลกรัมขึ้นไป $20 ต่อ ลัง
3. ค่าทำเอกสาร ส่งออก/นำเข้า โดยคิดจากจำนวน invoice ($1.99 / invoice ต่อ 1 จุดหมายปลายทาง กี่ลังก็ได้)

 

 
   

 

CalendarJune14

 

 

ข้อดีส่งของทางเรือ
1. ค่าส่งถูก
2. เหมาะสำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ หรือ นํ้าหนักมาก หรือ ไม่รีบ (สามารถรอ 40 วันได้)

บริการส่งของทางเรือมีให้เลือก 2 อย่าง
1. ส่งในกล่องของ Send2Thai (ราคานี้รวมค่าส่งถึงประตูบ้านทั่วไทยและค่าเอกสารทั้งหมดแล้ว)
   • กล่องขนาด 8” x 8” x 8” ค่าส่ง $25 (นํ้าหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม)
   • กล่องขนาด 12” x 12” x 12” ค่าส่ง $35 (นํ้าหนักไม่เกิน 35 กิโลกรัม)
   • กล่องขนาด 24” x 12” x 12” ค่าส่ง $45 (นํ้าหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม)
   • กล่องขนาด 24” x 18” x 18” ค่าส่ง $75 (นํ้าหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม)

2. ส่งในกล่องที่ท่านนำมาเอง (ค่าส่งอเมริกา-ไทย + ค่าส่งในประเทศไทย + ค่าเอกสาร)
   • ค่าส่ง $12.99 / ลูกบาศ์กฟุต
     นํ้าหนักไม่เกิน 9.5 กิโลกรัม / ลูกบาศ์กฟุต (นํ้าหนักเกินคิดเพิ่ม $0.80 / กิโลกรัม)
   • ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพ 0 - 4 ลูกบาศ์กฟุต) $20 / ลัง
     ค่าส่งในประเทศไทย (กรุงเทพ 4.1 ลูกบาศ์กฟุตขึ้นไป) $30 / ลัง
     ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด 0 - 4 ลูกบาศ์กฟุต) $30 / ลัง
     ค่าส่งในประเทศไทย (ต่างจังหวัด 4.1 ลูกบาศ์กฟุตขึ้นไป) $40 / ลัง
     ค่าส่งกล่องต่อๆไป $5 / ลัง
   • ค่าทำเอกสาร ส่งออก/นำเข้า โดยคิดจากจำนวน invoice ($1.99 / invoice ต่อ 1 จุดหมายปลายทาง กี่ลังก็ได้)