skip navigation

Send2Thai

    เป็นบริษัทขนส่งสินค้าที่เป็นเอเย่นต์ของบริษัทขนส่งนานาชาติเหล่านี้ ทำให้เราได้รับส่วนลดตํ่าเป็นพิเศษ ซึ่งเราส่งทอดส่วนลดให้ท่าน ทำให้การส่งสินค้ากับ Send2Thai ราคาจะถูกกว่าท่านไปส่งโดยตรงกับ USPS, UPS, FedEx และ DHL

บริการส่งของภายในอเมริกา และต่างประเทศทั่วโลก

เป็นบริการส่งของภายในประเทศสหรัฐอเมริกา และจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก โดยใช้บริการของ USPS, UPS, FedEx และ DHL โดยท่านสามารถมาใช้บริการได้ที่ Send2Thai

กรุณากรอกข้อมูลพัสดุของท่าน

ประเภทของพัสดุ
ขนาด
นํ้าหนัก
ส่งจากประเทศ สหรัฐอเมริกา
ส่งไปประเทศ
รหัสไปรษณีย์