skip navigation

บริการของเรา

Send2Thai เป็นบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมาย มีสาขาหลายแห่งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการส่งสินค้าหรือของใช้ส่วนตัวจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศไทย ลาว พม่า และกัมพูชา การบริการแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ

บริการส่งของกลับไทย

สำหรับลูกค้าที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการส่งสินค้า ของใช้ส่วนตัว หรือสัตว์เลี้ยง กลับไทย ลาว หรือพม่า ทั้งทางเครื่องบินและทางเรือ


เพิ่มเติม

บริการส่งต่อสินค้าจากอเมริกา

สำหรับลูกค้าที่อยู่ประเทศต่างๆทั่วโลก ที่ต้องการซื้อของออนไลน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งให้ Send2Thai รวมกล่องให้ค่าส่งถูกลง แล้วส่งต่อให้ผู้รับในประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆทั่วโลก

เพิ่มเติม

บริการส่งของภายในอเมริกา

สำหรับลูกค้าที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เอาของมาส่งที่ Send2Thai สาขาต่างๆ เพื่อใช้บริการ USPS, UPS, DHL หรือ FedEx ให้ผู้รับในรัฐอื่นๆ หรือในประเทศอื่นๆทั่วโลก

เพิ่มเติม

บริการซิมโทรศัพท์ในอเมริกา

สำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้มาธุระ มาเที่ยวในระยะสั้น สามารถโทรในอเมริกา โทรกลับไทย และเข้าอินเตอร์เน็ต 4G ได้ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

เพิ่มเติม

บริการส่งเงินกลับไทย

สำหรับลูกค้าที่อยู่ในอเมริกา ที่ต้องการส่งเงินกลับไทย หรือประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งบริการ แปลเอกสารไทย-อังกฤษ และรับรองเอกสาร Notary Public


เพิ่มเติม