skip navigation

บริการรวมสินค้าส่งกลับไทย

8 ขั้นตอนการให้บริการ

สำหรับลูกค้าที่อยู่ประเทศไทย ที่ต้องการซื้อของออนไลน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งให้ Send2Thai
รวมกล่องให้ค่าส่ง ที่ประหยัด และสะดวก เพื่อส่งต่อให้ผู้รับในประเทศไทย

สำหรับลูกค้าที่อยู่ประเทศไทย เรามีบริการ All In Door to Door เป็นการคิดค่าบริการที่รวมทุกอย่าง ตั้งแต่ค่าจัดส่ง ค่าพิธีการศุลกากร ค่าจัดส่งภายในประเทศ จนถึงประตูบ้าน ลูกค้าที่ต้องการซื้อของออนไลน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถ ซื้อ และส่งมาที่อยู่ของ Send2Thai ใน 4 สาขา ซึ่งแต่ละ สาขาจะมี Sales Tax ที่ต่างกัน ตามรายละเอียด

 • Send2Thai (Los Angeles) - Sales Tax 9.5%
  • อัตราค่าส่งไปไทยถูกกว่าส่งจาก Portland หรือ Seattle ทั้งส่งทางเครื่องบินและส่งทางเรือ
 • Send2Thai (Portland) - Sales Tax 0%
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการจ่าย Sales Tax และยินดีจ่ายค่าส่งกลับไทยในอัตราที่สูงกว่า Los Angeles $1/กิโลกรัม
  • ไม่เหมาะกับของที่ขนาดใหญ่หรือมีนํ้าหนักมากเพราะค่าส่งของพวกนี้มักจะแพงกว่าค่าภาษีที่ประหยัด
 • Send2Thai (Seattle) - Sales Tax 10%
  • เหมาะสำหรับผู้ขายที่อยู่ใกล้เมือง Seattle รัฐ Washington ที่คิดค่าส่งไปที่ Los Angeles หรือ Portland แพงกว่า
  • อัตราค่าส่งไปไทยสูงกว่า Los Angeles $1/กิโล
 • Send2Thai (Las Vegas) - Sales Tax 8.38%
  • มีสินค้า Premium จาก Outlet ให้เลือกมากมาย ทันสมัยตามแฟชั่นและ Sales Tax ถูกกว่า Los Angeles
  • อัตราค่าส่งไปไทย สูงกว่า Los Angeles $0.50/กิโล

Send2Thai มีค่าบริการพิเศษ

 • ค่าถ่ายรูปสินค้า และ declare สินค้า 70 บาท ต่อ 1 แทรกกิ้ง
 • ถ้าลูกค้าไม่ต้องการให้ถ่ายรูป แต่ทางเรา declare สินค้าให้ 35 บาท ต่อ 1 แทรกกิ้ง
 • ถ้าลูกค้าไม่ต้องการให้ถ่ายรูป และลูกค้า declare สินค้าในระบบด้วยตัวเอง ไม่ต้องเสียค่าบริการ ฟรี
  • ** ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการข้อใด ข้อหนึ่ง จากบริการทั้ง 3 ข้อ**

ขั้นตอนการใช้บริการ มี 8 ขั้นตอน

 • ลงทะเบียนสมัครสมาชิก Send2Thai ในเว็บไซต์ รับหมายเลขสมาชิก
  • เข้าเว็บ www.send2thai.com เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก (ไม่มีค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่าย รายเดือนใดๆ)
  • ท่านจะได้ Member Number เพื่อใช้ในการอ้างอิงติดต่อกับ Send2Thai

 • สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จากเว็บไซต์ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา

 • สั่งให้ผู้ขายส่งสินค้ามาที่ Send2Thai มี 4 สาขา ให้ท่านเลือก
  • ตอนสั่งซื้อสินค้า ระบุให้ส่งสินค้ามาที่ (Ship to) Send2Thai โดยใช้ชื่อและเลข Member ID ของท่านเป็นผู้รับ
  • *เนื่องจากเราแยกการรับและทำ shipment ทางเครื่องบิน และเรือ ออกจากกัน ถ้าท่านสั่งให้ส่งผิดที่อยู่ การเปลี่ยนแปลง จากการส่งทางเรือเป็นเครื่องบิน หรือเครืองบินเป็นทางเรือ จะทำให้ใช้เวลา และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วกรุณาระบุที่อยู่ให้ถูกต้องตามตัวอย่าง*

   • ถ้าท่านต้องการส่งสินค้านั้นๆไปไทย ทางเครื่องบิน ให้ระบุที่อยู่ตามนี้

    Ship to Los Angeles
    ชื่อ-นามสกุลของท่าน (เลข Member ID)
    Send2Thai AIR
    5301 W Sunset Blvd. STE 1, Los Angeles, CA 90027
    *Los Angeles Sales Tax 9.5%*
    Telephone No:+1-323-336-9595

    Ship to Portland
    ชื่อ-นามสกุลของท่าน (เลข Member ID)
    Send2Thai AIR
    2523 N. Hayden Island Dr.,Unit A, Portland, OR 97217
    *Portland Sales Tax 0%*
    Telephone No: +1-503-946-5666

    Ship to Seattle
    ชื่อ-นามสกุลของท่าน (เลข Member ID)
    Send2Thai AIR
    1108 Industry Dr., Unit C,Tukwila, WA 98188
    *Seattle Sales Tax 10%*
    Telephone No:+1-206-569-4630

    Ship to Las Vegas
    ชื่อ-นามสกุลของท่าน (เลข Member ID)
    Send2Thai AIR
    3871 S. Valley View Blvd.,Unit C
    Ste#18,Las Vegas, NV 89103
    *Las Vegas Sales Tax 8.38%*
    Telephone No:+1-702-463-0829

    ถ้าท่านต้องการส่งสินค้านั้นๆไปไทย ทางเรือ ให้ระบุที่อยู่ตามนี้

    Ship to Los Angeles
    ชื่อ-นามสกุลของท่าน (เลข Member ID)
    Send2Thai SEA
    5301 W Sunset Blvd. STE 1, Los Angeles, CA 90027
    *Los Angeles Sales Tax 9.5%*
    Telephone No:+1-323-336-9595

    Ship to Portland
    ชื่อ-นามสกุลของท่าน (เลข Member ID)
    Send2Thai SEA
    2523 N. Hayden Island Dr., Unit S, Portland, OR 97217
    *Portland Sales Tax 0%*
    Telephone No: +1-503-946-5666

    Ship to Seattle
    ชื่อ-นามสกุลของท่าน (เลข Member ID)
    Send2Thai SEA
    1108 Industry Dr., Unit O , Tukwila, WA 98188
    *Seattle Sales Tax 10%*
    Telephone No:+1-206-569-4630

    Ship to Las Vegas
    ชื่อ-นามสกุลของท่าน (เลข Member ID)
    Send2Thai SEA
    3871 S. Valley View Blvd.,Unti O
    Ste#18,Las Vegas, NV 89103
    *Las Vegas Sales Tax 8.38%*
    Telephone No:+1-702-463-0829


 • ลงทะเบียน (Register Tracking)สินค้าที่ท่านซื้อ เลือกวิธีแพ็คสินค้า เลือกการถ่ายรูป และdeclare สินค้า
  • สมาชิกเข้าระบบเพื่อแจ้ง Tracking Number ของสินค้าที่ท่านสั่งให้ส่งมาที่บริษัท (เมื่อสินค้าส่ง มาถึง พนักงานสแกน Tracking Number จะทราบทันทีว่าเป็นสินค้าของท่าน)
  • เลือก Packing Method ว่าจะให้ทางบริษัท ส่ง สินค้าในกล่อง original, พับกล่องส่งไปด้วย, หรือทิ้งกล่องสินค้า (เพื่อลดขนาดและน้ำหนัก ซึ่งช่วยให้ค่าส่งไปยังเมืองไทยถูกลง)
  • ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการข้อใด ข้อหนึ่ง จากบริการทั้ง 3 ข้อ (4.1 - 4.3)
  •     4.1 ถ้าลูกค้าไม่ต้องการให้ถ่ายรูป และลูกค้า declare สินค้าในระบบด้วยตัวเอง ลูกค้าจะไม่ต้องเสียค่าใช้การในการเปิดกล่อง รวมสินค้า ฟรี!
       4.2 ถ้าลูกค้าไม่ต้องการให้ถ่ายรูป แต่ให้ทางเรา declare สินค้าให้ 35 บาท ต่อ 1 แทรกกิ้ง
       4.3 ถ้าลูกค้าเลือกให้ Send2Thai ถ่ายรูปสินค้า และ declare สินค้าให้ 70 บาท ต่อ 1 แทรกกิ้ง
   (หมายเหตุ ข้อ 4.3 จะเป็น default ของระบบในการทำงานของพนักงาน หากลูกค้าไม่ทำการเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
  • เลือก Photo Packing ว่าท่านจะให้ทางบริษัท ถ่ายภาพสินค้าที่ส่งมาถึงบริษัทใส่ไว้บนระบบกี่ ภาพ เพื่อให้ท่านสามารถดูได้ว่า ผู้ขายส่งสินค้า ถูกต้องหรือมีความเสียหายใดๆหรือไม่

 • Create Shipment
  คือขั้นตอนที่สมาชิกแจ้งให้ทางบริษัทว่า
  • จะส่ง Shipment นี้ให้ใคร ที่ไหน? (ระบุชื่อ/ที่อยู่ ผู้รับ)
  • ส่งทางเครื่องบิน หรือทางเรือ? (เลือก Service)
  • ส่งสินค้ารายการใดบ้าง (เลือก item)
  • จะชำระเงินค่าส่งเป็นเงินบาทไทยด้วยการฝากเข้าบัญชี
  • ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท

 • รับสินค้า ถ่ายภาพ และ ทำการแพ็คกล่อง ตามที่สมาชิกเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 4
  • เมื่อสินค้าที่สมาชิกสั่งซื้อส่งมาถึงบริษัท พนักงานจะทำการเปิดกล่อง และทำตามข้อ 4 ที่ท่านได้เลือกไว้ในระบบ เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจดูว่าผู้ขายส่งสินค้าให้ถูกต้อง หรือมีตำหนิหรือไม่
  • พนักงานจะแพ็คกล่องตามที่สมาชิกเลือกไว้ตอนที่ Register Tracking เพื่อ ให้สินค้ามีขนาดและน้ำหนักน้อยลง แล้วทำการเก็บสินค้าไว้ในชั้นเก็บสินค้า เพื่อรอให้สินค้าของสมาชิกมาครบทุกรายการ (ตามที่ Create Shipment ไว้) เพื่อบรรจุรวมกล่องเพื่อส่งออก

 • การแพ็ครวมกล่อง ออก invoice ส่งให้สมาชิก เพื่อสมาชิกชำระค่าส่งสินค้า
  • เมื่อสินค้าส่งมาครบทุกรายการ เจ้าหน้าที่จะทำการแพ็ครวมกล่องให้ขนาดและ จำนวนกล่องน้อยที่สุด เพื่อให้ค่าส่งถูกที่สุด (แต่ถ้าเป็นสินค้าที่แตกหักง่าย เจ้าหน้าที่ จะแพ็คโดยเน้นที่ความปลอดภัยของสินค้าเป็นหลัก)
  • เจ้าหน้าที่คำนวนค่าส่งสินค้า (จากขนาดและน้ำหนักของกล่องสินค้าพร้อมส่ง) ออก Invoice แล้วส่ง e-mail Invoice ให้สมาชิก
  • สมาชิกทำการชำระเงิน ฝากเข้าธนาคารในประเทศไทย (ไทยบาท)

 • ส่งสินค้าออกจากอเมริกา ถึงประตูบ้านผู้รับในเมืองไทย
  • บริษัทจะทำการขนส่งสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศไทย จัดการเอกสารการส่งออก
  • เมื่อสินค้าถึงประเทศไทย ทางบริษัทดำเนินการพิธีศุลกากร ให้แก่สมาชิก
  • ทำการจัดส่งถึงประตูบ้านผู้รับทั่วประเทศไทย