skip navigation

Send Personal Shipment

บริการส่งของใช้ส่วนตัวกลับไทย

Sea Personal 26' Truck (SC)
 • Door-to-Door / All-In
  บริการจัดส่งของใช้ส่วนตัวกลับเมืองไทยทางเรือเดินสมุทร ทั้งประหยัดและสะดวก ส่งถึงประตูหน้าบ้าน ท่านสามารถเลือกใช้บริการที่เหมาะสมได้ ตั้งแต่การส่งข้าวของเครื่องใช้ขนาดเล็กเพียงไม่กี่ชิ้น จนถึงการย้ายบ้านทั้งหลัง
 • รหัสบริการ

  SC

 • ประเภทบริการ

  ส่งพัสดุถึงหน้าประตูบ้าน รวมภาษี (Door to Door / All In)

 • สำหรับ

  บริการเหมาตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุตสำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะส่งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในบ้านทั้งหลัง กลับเมืองไทยทางเรือ โดย Send2Thai ให้บริการแบบ Door to Door คือจะจัดส่งรถบรรทุกขนาด 26 ฟุตไปรับของจากหน้าบ้านลูกค้าทั่วสหรัฐฯ และนำส่งถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศไทย พร้อมบริการเคลียร์ภาษีในราคาเหมาจ่ายแบบประหยัด โดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนัก

 • ช่องทางการส่ง

  ทางเรือ (Sea)

 • วันตัดรอบ

  ปิดตู้วันพุธเว้นวันพุธ

 • ระยะเวลา

  45 วัน

 • สถานะ

  เปิดให้บริการ

Sea Personal 26' Truck (SC)

Description Zone 1 Zone 2 Zone 3
Los Angeles
San Francisco
San diego
Las Vegas
Portland
Seattle
ค่าบริการส่งไปกรุงเทพ $7,900 $7,900 $7,900
ค่าบริการส่งไปต่างจังหวัด $8,500 $8,500 $8,500

โดยค่าบริการที่แจ้งนี้ อาจมีการปรับเพิ่มในกรณีที่

Move-Box-SC
 • 1. บ้านของลูกค้าอยู่ห่างจาก Send2Thai สาขา Los Angeles เกิน 800 ไมล์ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไมล์ละ $5 (คำนวนระยะทางจาก google map)
 • 2. รถบรรทุกจะจอดให้ลูกค้าโหลดของ 2 ชั่วโมง หากใช้เวลาเกินกว่านั้น คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มชั่วโมงละ $150
 • 3. จำนวนของมากเกินกว่าจะใส่ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุตได้หมด โดยตู้ 20 ฟุต บรรจุได้ 10 พาเลท (40x48x90” =100 Cu.ft.) โดยส่วนที่เกิน Send2Thai จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มพาเลทละ $700 หรือวัด ตามขนาดจริงในราคาตารางฟุตละ $7
 • 4. ในกรณีตู้สินค้าถูกสุ่มตรวจจากศุลากรสหรัฐฯ ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายตามบิลที่ส่งมาจากศุลกากรสหรัฐฯ
 • 5. ในกรณีลูกค้าอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ไม่ถึง 1.5 ปี ไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนจากพาสปอร์ตไทยจึงต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • 6. หากบ้านของลูกค้าที่เมืองไทย อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากเส้นทางคมนาคมหลัก ทุรกันดาร ไม่มีบริการ ไปรษณีย์หรือบริการจัดส่งสินค้าฯ หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย เช่น เขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ ลูกค้าอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งของเพิ่มตามความเป็นจริง
 • 7. หากเกิดเหตุตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน เช่นที่เกิดขึ้นในช่วงเกิดวิกฤตโควิด-19 ลูกค้าอาจจะต้อง เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตาม
 • บริการ Sea Personal 26’ Truck (SC) มีขั้นตอน ดังนี้

 • 1. ทำการแพ็คของแบบปลอดภัย ในกล่องหรือถุง พร้อมขนย้ายได้ทันทีเมื่อรถบรรทุกมาถึง
  (กรุณาอ่านรายละเอียดวิธีแพ็คของแบบปลอดภัยข้างล่าง)
 • 2. จองวันและเวลารถบรรทุกกับ Send2Thai โดยลูกค้าต้องให้ข้อมูลกับSend2Thai ถึงจุดจอดรถบรรทุก (อาจต้องตรวจสอบจากป้ายริมถนน หรือตรวจสอบกับเทศบาล) รวมถึงเลือกวันและเวลาที่ไม่ใช่วันทำความสะอาดถนนของเทศบาล (street cleaning) ด้วย
 • 3. เมื่อรถบรรทุก (26’ Truck with Lift Gate) มาถึง ลูกค้ามีเวลาโหลดของ 2 ชั่วโมง (พนักงานขับรถ ไม่มีหน้าที่ในการช่วยยกหรือโหลดของ)
 • 4. เตรียมเอกสารที่ต้องมอบให้กับ Send2Thai ให้พร้อม คือ สำเนาพาสปอร์ตไทย, บัตรประชาชนไทย, ใบขับขี่หรือไอดีของสหรัฐฯ พร้อมแจ้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สหรัฐฯ และประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อ Send2Thai จะได้เตรียมทำเอกสาร Invoice และ Packing List เพื่อยื่นให้กับศุลกากรสหรัฐฯ ตอนของออก และศุลกากรไทย ตอนของถึงปลายทาง
 • 5. เมื่อรถบรรทุกกลับมาถึงแวร์เฮาส์ของ Send2Thai ทีมงานจะจัดของลงพาเลท วัดขนาด ชั่งน้ำหนักแต่ละพาเลท แล้วโหลดเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเตรียมลากไปยังท่าเรือ
 • 6. ยื่นเอกสารต่างๆ ทั้งหมดเข้าสู่พิธีการศุลกากรขาออกจากสหรัฐฯ
 • 7. ทำเอกสาร Bill of Landing (BL) เช็คตารางเดินเรือ และแจ้งประมาณการวันเรือเทียบท่าที่ไทย (ETA) ให้ลูกค้าทราบ
 • 8. กรณีตู้คอนเทนเนอร์ถูกศุลกากรสหรัฐฯ สุ่มตรวจ (Exam) Send2Thai จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และจะติดตามเรื่องจนการส่งของเสร็จสิ้น
 • 9. Send2Thai สำนักงานกรุงเทพฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อของถึงประเทศไทย โดยในขั้นตอนของพิธีการศุลากรนั้น ลูกค้ามีทางเลือกสองข้อ คือ
  A   ลูกค้านำเอกสารสำคัญ คือบัตรประชาชนไทย และพาสปอร์ตไทย (ที่ยังไม่หมดอายุ) ไปยื่นขอรับรองสำเนา ที่กรมศุลกากรด้วยตนเอง แล้วมอบสำเนาเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ (Custom Broker) ของ Send2Thai นำไปดำเนินการออกของต่อไป
  B   ให้ Send2Thai ดำเนินการแทนท่าน โดยส่งเอกสารสำคัญทั้งสองชนิดมาใหักับ Send2Thai
 • 10. เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการศุลกากร Send2Thai ทำการชำระอากรภาษีขาเข้าแล้วจะทำการนัดหมายวันส่งของลูกค้า โดยจะทำการถ่ายของจากตู้คอนเทนเนอร์มาใส่รถบรรทุก พร้อมส่งถึงท่านหน้าประตูบ้านตามวันนัดหมายตอนของถึงปลายทาง
 • ประเภทของและวิธีการแพ็ค

  • เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เอกสารต่าง ๆ
  • การแพ็ค : แพ็คลงกล่องดำ สามารถซื้อได้จาก Amazon คลิกที่นี่ หรือกล่องที่ซื้อได้จาก Home Depot

  • Furniture ตู้ เตียง โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ที่นอน
  • การแพ็ค : เตียง โซฟา หรือเฟอร์นิเจอร์ที่สามารแยกชิ้นได้ ต้องทำการแกะแยกชิ้นและ Wrap ด้วยพลาสติก ถ้าเป็นแบบแตกหักง่าย ต้องห่อด้วยผ้าสำหรับห่อเฟอร์นิเจอร์ก่อน Warp

  • ที่นอน - สามารถ Wrap ด้วยพลาสติก และยกใส่รถบรรทุกได้เลย
  • ของเก่า - (Antique Items) ต้องมีการตีลังเพิ่มเพื่อกันการแตกหัก (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ทางบริษัทไม่รับประกันการแตกหัก ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเฉพาะของเก่าทุกประเภท
   ของที่ชิ้นใหญ่มากๆ - ถ้าไม่สามารถแพ็คลงกล่องได้ ให้ใช้พลาสติก Wrap แล้ววางบนพาเลทในรถบรรทุกได้

  • เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ตู้เย็น ทีวี เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ ต้องทำการเช็คไฟด้วยว่าสามารถเอาไปใช้ที่ประเทศไทยได้หรือไม่
  • การแพ็ค : ห่อด้วยพลาสติก Wrap แล้วแพ็คลงกล่อง

  • ของที่แตกหักง่าย จาน ชาม แก้ว แจกัน กรอบรูป
  • การแพ็ค : ทำการห่อกระดาษเป็นใบๆ ทุกชิ้น เพื่อกันกระแทก แล้วแพ็คลงกล่องให้ดี จากนั้น ทำการติด Sticker หน้ากล่องว่า เป็นของแตกหักง่าย

  • เครื่องยนต์เก่า ที่มีน้ำมัน
  • การแพ็ค : ให้ทำการถ่ายน้ำมันออกให้หมดก่อนค่อยแพ็ค (อาจมีการตีลังเพิ่ม)

  • Outdoor Items จักรยาน เฟอร์นิเจอร์ out door ลู่วิ่ง
  • การแพ็ค : จักรยานสามารถใส่รถบรรทุกมาได้ทั้งคัน ทางเราจะนำมาใส่กล่องขนาด Pallet Box และทำการแพ็คให้ใหม่

  ◀ Back