skip navigation

Send to Laos

ບໍລິການສົ່ງຂອງໄປປະເທດລາວ

Air Cargo Laos-Vientiane via Thailand (ALA)
 • Door-to-Door / All-in
 • ລະຫັດການບໍລິການ

  ALA

 • ປະເພດການບໍລິການ


  (Door to Door / All In)

 • ສໍາລັບ

  ສົ່ງສິນຄ້າທາງອາກາດປະເທດລາວ ໂດຍຜ່ານປະເທດໄທ ( ຈ.ໜອງຄາຍ ) ໃນລາຄາທີ່ຖືກກວ່າ ເໝາະສຳຫຼັບສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍຫຼືຂະໜາດກາງ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຖີງມືຜູ້ຮັບທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 • ຊ່ອງທາງການສົ່ງ

  ທາງເຄື່ອງບີນ (Air)

 • ໄລຍະເວລາ

  15-19 ວັນ

 • ສະຖານະ

  ເປີດໃຫ້ບໍລິການ

Air Cargo Laos-Vientiane via Thailand (ALA)

Description Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 8
Los Angeles San Francisco
Las Vegas
Portland
Seattle
Hawaii
ອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງ (ກິໂລກຼຳລະ) $20.50 $21.00 $21.50 $23.00
ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
ຄ່າສົ່ງ( ນອກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 1-5.99 kg/ກ່ອງ $8.00 $8.00 $8.00 $8.00
ຄ່າສົ່ງ( ນອກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 6 kg up/ກ່ອງ $11.50 $11.50 $11.50 $11.50
ຄ່ານ້ຳໜັກຕາມປະລິມານກ່ອງ ( Volume Weight ) /Kg. ( ຖ້າມີ ) $8.20 $8.75 $9.25 $10.75

ວິທີຄິດໄລ່ນ້ຳໜັກເກີນ ຫຼື VOLUME WEIGHT

ສູດການຄິດໄລ່ Volume Weight ຄື ກວ້າງ x ຍາວ x ສູງ ( ນິ້ວ ) ຫານດ້ວຍ 366

◀ Back