skip navigation

Send to Laos

ບໍລິການສົ່ງຍົນໄປປະເທດລາວ

Air Cargo Laos-Vientiane via Thailand (ALA)
 • Door-to-Door / All-in
 • ລະຫັດການບໍລິການ

  ALA

 • ປະເພດການບໍລິການ

  (Door to Door / All In)

 • ສໍາລັບ

  ສົ່ງສິນຄ້າທາງອາກາດໄປປະເທດລາວ ໂດຍຜ່ານປະເທດໄທ ( ຈ.ໜອງຄາຍ ) ໃນລາຄາທີ່ຖືກກວ່າ ເໝາະສຳຫຼັບສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍຫຼືຂະໜາດກາງ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຖີງມືຜູ້ຮັບທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 • ຊ່ອງທາງການສົ່ງ

  ທາງເຄື່ອງບີນ (Air)

 • ໄລຍະເວລາ

  15-19 ວັນ

 • ສະຖານະ

  ເປີດໃຫ້ບໍລິການ

Air Short Laos-Vientiane via Thailand (ALA)

Description Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 8
Los Angeles
San Francisco
San Francisco
Las Vegas
Portland
Seattle
Hawaii
ອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງ (ກິໂລກຼຳລະ) $20.5 $21 $21.5 $24
ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
Transfer : from Bangkok to Laos-Vientiane 1-5.99 kg/box $8.00 $8.00 $8.00 $8.00
Transfer : from Bangkok to Laos-Vientiane 6 kg up kg/box $11.50 $11.50 $11.50 $11.50
ຄ່ານ້ຳໜັກຕາມປະລິມານ ແກັດ ( Volume Weight ) /Kg. ( ຖ້າມີ ) $8.20 $8.75 $9.25 $10.75

Last Mile : 1) Customers Pick Up at Office in Vientiane. No Extra Charge
2) If Delivery not in Vientiane, Additional Charge May Apply. Customers need to Contact Destination. Receiver will Pay at Destination.

ວິທີຄິດໄລ່ນ້ຳໜັກເກີນ ຫຼື VOLUME WEIGHT

ສູດການຄິດໄລ່ Volume Weight ຄື ກວ້າງ x ຍາວ x ສູງ ( ນິ້ວ ) ຫານດ້ວຍ 366

◀ Back